สั่งสินค้าได้ทุกอาทิตย์ สินค้าปิดรอบทุกวันอังคาร รอสินค้าไม่เกิน 15-25 วัน .

✈ รอบ 2/2 ปิดรับจอง 9 ก.พ. จัดส่ง 9 มี.ค 64
✈ รอบ 3/2 ปิดรับจอง 16 ก.พ. จัดส่ง 16 มี.ค 64
✈ รอบ 4/2 ปิดรับจอง 23 ก.พ. จัดส่ง 23 มี.ค 64
✈ รอบ 1/3 ปิดรับจอง 2 มี.ค. จัดส่ง 2 เม.ย 64