เพจสินค้าจากญี่ปุ่น

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อความรับประกันให้ชัดเจน ภายใน 30 วันหลังจากวันสั่งซื้อ หากเกินกำหนด ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

++รับประกันสินค้าที่เกิดจากการผิดพลาดในขบวนการผลิตของโรงงานหรือการจัดส่งจากทางร้าน สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานผิดประเภท ตกหล่น แตกหัก ไม่อยู่ในส่วนของการรับประกันนี้

🌟 กรณีสินค้ามีปัญหาใน 14 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ ทางบริษัทฯ เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรี กรณีสินค้าชำรุดเสียหายเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตใน ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที **แต่หากใช้งานไปแล้ว แล้วสินค้าเกิดความผิดปกติ กรณีนี้ต้องส่งศูนย์ซ่อมตรวจสอบเท่านั้น เพราะอาจเกิดจากการใช้งาน**

🌟 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้งานผิดวิธีแตกหักหายดัดแปลงสภาพ (แกะเครื่องซ่อมเอง) สินค้าไม่เลอะถึงขนาดทำความสะอาดไม่ได้ที่เกิดจากผู้ใช้

🌟 สินค้าเคลมต้องอยู่ในสภาพปกติ (ไม่แกะฟิล์มกันรอย สินค้าและอุปกรณ์อยู่ครบ) หากลอกฟิล์มแล้ว จะหมดรับประกันเปลี่ยนเครื่อง ใช้งานศูนย์ได้เท่านั้น 

🌟 ความรับผิดชอบค่าจัดส่ง
++สินค้าที่เครมภาย 14 วัน ทางร้านค้าม้ารับผิดชอบค่าจัดส่งให้ 100% ค่ะ
++สินค้าที่เครมหลังจาก 14 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า ทางลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่งมาให้ร้าน ส่วนทางร้านรับผิดชอบค่าส่งคืนให้ลูกค้าค่ะ